24. 10. 2020

Washington DC: Během panelové diskuzi varovali mezinárodní odborníci na genocidní násilí před hrozícím nebezpečím „genocidy“ 200 milionů indických muslimů. Vyzvali mezinárodní společenství, aby se probudilo a podniklo patřičné kroky k zastavení perzekuce indických muslimů, kteří jsou s tichou podporou vlády pronásledováni hinduistickými fanatiky.

Panelová diskuse na téma „Deset stupňů genocidy a indických muslimů“ vyzvala nejen indickou vládu, ale také mezinárodní společenství, aby zabránila zločinům proti lidskosti. Diskuse byla organizována indicko-muslimskou radou.

Gregory Stanton ve svém úvodním vystoupení uvedl: „V Indii rozhodně probíhá příprava genocidy.“ Dodal také: „Pronásledování muslimů v Assamu a Kašmíru je první fází před genocidou. Další fází bude vyhlazování – tomu říkáme genocida.

Dr. Stanton je zakladatelem a prezidentem organizace Genocide Watch, která se zabývá předvídáním, prevencí a zastavení genocíd a dalších forem masového vraždění ve světě. V 90. letech působil také na ministerstvu zahraničí USA. Navrhoval rezoluce Rady bezpečnosti OSN, které vytvořily Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu.