Generální Tajemník OSN António Guterres vyzval k větší podpoře sociální soudržnosti a boji proti fanatismu.

“Musíme i nadále tlačit na politiky, kteří plně respektují lidská práva a náboženské a kulturní rozmanitosti,” prohlásil Generální Tajemník OSN António Guterresběhem během akce organizovanou Organizací Islámské spolupráce (OIC). “Jak nám Svatý Korán připomíná: národy a kmeny byly stvořeny, aby se navzájem poznávaly,” dodal.

Akce byla zorganizována 15. března, což je Mezinárodním dnem boje proti islámofóbii.

Generální tajemník citovala nedávnou zprávu OSN Rady pro Lidská Práva, která hovoří o rostoucí diskriminaci a nenávisti vůči muslimům. Muslimové se setkávají nepřiměřenými omezeními, s komplikovaným přístupem k získání občanství a stigmatizací muslimských komunit.

Nenávist je čím dál více zaměřená také proti ženám s hižábem, které získávají velmi obtížně zaměstnání. Trpí jak kvůli svému pohlaví, tak i národnosti i víře.

https://news.un.org/en/story/2021/03/1087572