Almužna k přerušení půstu („zakát al-fitr“) je povinná pro každého muslima, který má obživu pro
sebe a svou rodinu. Platí ji za sebe a za ty, za jejichž obživu je odpovědný.

Tato almužna („zakát al-fitr“) odpovídá jednotce duté míry na jednoho člověka, což v našem
přepočtu odpovídá 3 kg rýže, tedy 120,- Kč (hodnota se určuje převažující potravinou v dané
zemi). Kdo zaplatí více, dostane se mu větší odměny od Alláha.

Tato almužna musí být zaplacena nejpozději před sváteční modlitbou íd al-Fitr chudým a
potřebným.
Bankovní účet Islámské nadace v Praze: 175834904 / 0300

Rychloplatba přes QR Platbu