Islámská nadace v Praze přeje všem muslimům všechno
nejlepší k svátku přerušení půstu íd al-Fitr a jeho krásné
prožití. Oznamuje vám:

  • Svátek íd al-Fitr podle přesných astronomických
    výpočtů bude ve čtverek  13. 5. 2021.
  • Sváteční modlitba se bude konat v obou mešitách
    (Černý most, Národní třída) v těchto stejných časech
    :
  1. čas 7:00 hod.
  2. čas 8:00 hod.

Z důvodu omezení kapacity prostorů bohužel bez účasti žen a dětí. Prosíme všechny o dodržování protiepidemických opatření
(nošení respirátoru, rozestup, dezinfekce)!