Islámská nadace v Praze hluboce soucítí s postiženými rodinami, které nečekaně zasáhlo tornádo. A vyhlašujeme ve svých modlitebnách materiální sbírku pro postižené rodiny tornádem. Finanční částky lze posílat na bankovní účet Islámské nadace v Praze 175834904/0300 pod variabilním symbolem 2021.

Screenshot Youtube