Ášúrá je desátý den v měsíci muharram podle islámské kalendáře a letos připadá na středu 18. 8. 2021.

Náš Prorok Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) ustanovil tento den pro půst na výraz vděčnosti Všemohoucímu Alláhovi, že vyjevil Pravdu a nechal zvítězit ty, kteří jsou Mu nablízku. V požehnaný desátý den muharramu (ašúrá), když byl Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) v Medíně, jak se vypráví podle Abdulláha bin Abbáse, viděl židy, že se postí v desátý den měsíce muharramu (ašúrá), a zeptal se: „Co je to?“ Odpověděli mu: „Toto je správný den. V tento den Alláh zachránil kmen Izraelitů před jejich nepřítelem a Mojžíš se v tento den postil.“ Prorok řekl: „Máme větší právo na Mojžíše než vy,“ a v tento den se postil a přikázal, aby byl v tento den dodržován půst. (podle al-Buchárího)

Všemohoucí Alláh stanovil za půst v tento den velkou odměnu. Jaká větší odměna může být, než je radost ze záchrany proroků – mír s nimi. Imám Muslim traduje podle Ibn Qatády, že Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Doufám, že za půst v den Ášúrá Alláh odpustí hříchy z uplynulého roku.“ (podle Muslima).