V důsledku teroristických útoků z 11. září 2001 se pozornost veřejnosti zaměřila na americké muslimy. Muslimská populace ve Spojených státech se za dvě desetiletí rozrostla. Nicméně stále platí, že mnoho Američanů ví o islámu či muslimech málo a názory na ně závisí na politické polarizované linii.

V roce 2007 žilo podle Pew Research Center ve Spojených státech asi 2,35 milionu dospělých muslimů, což představuje 0,8% americké populace. Od té doby je růst ovlivněn především dvěma faktory: pokračujícím přílivem muslimských imigrantů do USA a tendencí muslimů mít více dětí než Američanů jiného vyznání.

V roce 2015 Pew Research Center předpokládalo, že do roku 2020 bude v USA počet muslimů 3,85 milionu, zhruba 1,1% z celkového počtu obyvatel. V důsledku změn federální imigrační politiky se však muslimský populační růst zpomalil.

Kromě růstu populace získali muslimové větší zastoupení ve veřejné sféře. Se zvyšujícím se počtem zastoupení ve veřejné sféře se muslimové setkávají s větší diskriminací. V roce 2017, během prvních měsíců Trumpovy administrativy, přibližně polovina dospělých amerických muslimů (48%) uvedla, že v předchozím roce osobně zažili nějakou formu diskriminace kvůli svému náboženství. Pro srovnání v roce 2011 uvedlo 43% dospělých muslimů, že mají zkušenost s lehkou diskriminací. V roce 2007 mělo tuto zkušenost 40%.

Z průzkumu z března 2021 vyplývá, že muslimové jsou podle dotázaných nejvíce pronásledovanou náboženskou skupinou v USA. V průzkumu předběhli Židy i evangelikální křesťany.

Zdroj: