Nejlepší z ramadánu je posledních deset dní. Jen to stačí, že v těchto deseti dnech je Noc Úradku (Lajlat al Qadr), která je lepší než tisíc měsíců, jak pravil Všemohoucí a Požehnaný: „Noc Úradku než tisíc měsíců je lepší.“ (97:3) A stejně tak ve správném hadísu: „Kdo se během této noci modlí s vírou, očekávaje odměnu od Alláha, budou mu odpuštěny předešlé hříchy.“

Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – se během posledních deseti dní snažil ještě více než v ostatních dnech. V obou sbírkách správných hadísů se traduje podle Á’iši – radija lláhu anhá – že se Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – nachystal, zůstal v noci vzhůru a budil členy své rodiny.

Vyvíjení ještě většího úsilí koncem měsíce bylo potvrzeno podle Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – a je tedy třeba, bratři a sestry, abychom se jím nechali vést, neboť jsou to cenné dny a brzy utečou jako jiné. A kdo ví, možná je tento měsíc posledním měsícem, po který se budou někteří z nás postit, osud některých z nás se možná naplní, možná ještě před koncem tohoto měsíce! Čím dříve, tím lépe je začít se znásobováním úsilí, vynakládáním energie ve zbývajících požehnaných dnech a nocích a dát si pozor na jejich zbytečné promrhání, lenost a ochabnutí.

K těmto posledním deseti dnům patří zdržování se (itikáf) v izolaci od okolního světa, což bylo také tradicí Proroka (salla lláhu ʻalajhi wa sallam). Áiša (radhi lláhu anha) vyprávěla, že Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) se zdržoval o samotě deset posledních dnů ramadánu až do své smrti. Pak se v izolaci zdržovaly jeho manželky. Zdržování se v izolaci znamená pobývání v mešitě, zdržování se v ní, aby se člověk od všeho oprostil a zaměřil se pouze na konání činů poslušnosti vůči Alláhovi, očekávaje Jeho dobrotu a noc úradku.

Jednou z doporučovaných prosebných modliteb za noci úradku, kterou Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) doporučoval matce věřících, Áiše (radhia lláhu anha) , když se zeptala: „Posle Alláhův, jakou prosebnou modlitbu bych měla říct, když přijde noc úradku?“ Odpověděl: „Řekni ‚Ó, Alláhu jsi odpouštějící a miluješ odpuštění, a proto mi odpusť.‘“

„Allahumma innaka A´fuún Tuhibbul ´afua f´afu ´anní“

Posledních deset dní ramadánu tento rok začíná ve čtvrtek 21. 4. 2022 (20. ramadán 1443 h)