Samarkand je jedním z klíčových míst Velké hedvábné stezky. Letos v létě město hostilo 6. ročník mezinárodního kongresu s názvem „Kulturní dědictví Uzbekistánu: Základ nové renesance“, na kterém se sešli účastníci ze 40 zemí.

„Naším hlavním cílem je uchování a propagace kulturního dědictví Uzbekistánu,“ říká Firdavs Abdukhalikov, předseda správní rady pro Popularizaci kulturního dědictví Uzbekistánu.

Abdukhalikov pokračuje: “Z mnoha důvodů skončilo kulturní dědictví Uzbekistánu v různých zemích po celém světě a naším cílem je konsolidovat jej do jednoho katalogu. Je velmi důležité, aby lidé věděli o našem kulturním dědictví.“

Mnoho předmětů, které odrážejí kulturní dědictví Uzbekistánu, je vystaveno v muzeích v zahraničí. Ale projekt „Kulturní dědictví Uzbekistánu ve světových sbírkách“ shromažďuje toto dědictví do sbírky nádherných knih. Dosud bylo vydáno 60 alb.

Uzbecký design

Jeden z nedávných katalogů prezentovaných na kongresu představuje Muzeum islámského umění v Malajsii, kde jsou vystaveny vzácné hedvábné sogdijské šaty z 8. století.

„Jsou to celokompletní šaty, jsou z hedvábí a mají zdobení po celých rukávech a také na těle. Jen málo institucí má kompletní sbírku šatů. Většina z nich má jen roztříštěné kusy,“ říká Nurul Iman Rusli, zástupce vedoucího kuratoria, Muzeua islámského umění Malajsie.

Ornamenty jsou také jedním z klíčových prvků kulturního dědictví Uzbekistánu. Každý složitý tvar a barva má přesný význam.

Minulé generace byly schopny tyto znaky a symboly snadno číst. Dnes již zapomenuté ozdoby znovu ožívají v „Encyklopedii ozdob“.

Projekt kulturního dědictví nadále plánuje vydání dalších knih.

„V minulosti lidé do těchto vzorců vkládali určité významy a žili v tomto světě, kde každá forma měla nějaký význam,“ říká Elmira Gul, koordinátor výzkumu.

„Žili ve specifickém druhu informačního pole. Věřili v jeho ochranu a v to, že přináší štěstí a přání všeho dobrého. Nyní se na to lidé dívají jako na dekor a naším úkolem je obnovit porozumění sémantické plnosti těchto ornamentálních forem.”

Sociální komentátoři tvrdí, že mít tyto tradiční ozdoby a poklady v zahraničí slouží pouze k narušení uzbecké kultury. Zachování a oslava kulturního dědictví je nyní jednou z hlavních priorit země.