Muslimové na celém světě si připomínají al-Mawlid al-Nabawi
narozeniny proroka Muhammada (salla lláhu ʻalajhi wa sallam), které tradičně připadá na 12. měsíce rabi al-awwal (v roce 570), který letos vychází na 8.
října 2022.

V měsíci rabí c al-awwal muslimové každý rok vítají významné výročí, kdy si ve velké míře připomínají Pána lidstva, který přinesl na Zemi světlo, který se stal ozdobou nebes po svém příchodu, je světlem, které odstranilo temnotu věku nevědomosti – džáhilíje, pomocí něj Alláh vyvedl lid z temnoty ke světlu správného božského vedení. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Je to výzva našeho otce Ibráhíma, zvěstování Ježíše – alajhi as-salám – a vidění jeho matky, která viděla, když porodila, že z jejího lůna vyšlo světlo, které osvítilo paláce Sýrie.“ Všemohoucí Alláh praví: „A přišlo k vám nyní od Alláha světlo a Písmo zjevné.“
(5:15)

Proto se stalo nutností, aby každý muslim vyjadřoval svou vděčnost za toto velké požehnání, aby náležitě projevil svou loajalitu a lásku tomu, jehož prostřednictvím toto Všemohoucí Alláh uskutečnil, tedy Prorokovi Mohamedovi – salla lláhu alajhi wa sallam – a to uposlechnutím jeho příkazů, následováním jeho kroků a jeho správné cesty. „Rci: ‚Milujete-li Alláha, pak mne následujte a Alláh vás za to bude milovat a odpustí vám viny vaše, vždyť Alláh je odpouštějící a slitovný.“