Podle nedávné studie provedené Expertní radou pro integraci a migraci (SVR) jsou protimuslimské postoje v Německu velmi rozšířené.

Téměř 48 % respondentů uvedlo, že věří, že „islám není slučitelný s německou společností“, zatímco 29 % navrhlo omezení praktikování islámu v zemi.

„Negativní postoje k islámu jsou rozšířené ve všech zkoumaných skupinách – u lidí s migračním pozadím i bez něj,“ uvedli vědci ve své zprávě.

Téměř 44 % dotázaných Němců tvrdilo, že muslimské organizace by měly být monitorovány státními bezpečnostními agenturami, zatímco pouze 16 % bylo proti takovému kroku.

Protiislámské postoje byly o něco častější u migrantů, kteří do Německa dorazili z nemuslimských zemí. Lidé, kteří měli sociální kontakty s muslimy, však podle zprávy méně inklinovali k antiislámským postojům.

Studie SVR také analyzovala antisemitské postoje v Německu a dospěla k závěru, že antisemitismus je rozšířený jak mezi Němci, tak mezi komunitami migrantů v zemi.

„Negativní postoje k lidem muslimského a židovského vyznání rozdělují a podkopávají sociální soudržnost. Postoje tohoto druhu však nezastávají pouze lidé bez migračního původu, ale také lidé s migrační minulostí,“ uvádí zpráva.

SVR vyzvala k důraznějším opatřením proti antimuslimským a antisemitským postojům ve všech skupinách obyvatelstva, a to podporou mezikulturních kontaktů a antidiskriminační práce.

Mimo jiné je třeba více zapojit náboženské komunity, k omezení předsudků může přispět i mezináboženský dialog a související formy interakce, uvedla skupina.

Německo, země s více než 84 miliony obyvatel, má po Francii druhou největší muslimskou populaci v západní Evropě. Podle oficiálních údajů je domovem asi 4,7 milionu muslimů.

Země je v posledních letech svědkem rostoucího rasismu a islamofobie, podporovaná propagandou krajně pravicových skupin a stran, které využívají uprchlické krize a pokoušejí se rozdmýchat strach z imigrantů.

Německé úřady v roce 2021 zaregistrovaly nejméně 662 islamofobních zločinů z nenávisti. Od ledna do prosince loňského roku bylo napadeno více než 46 mešit a nejméně 17 lidí utrpělo zranění kvůli protimuslimskému násilí.

Zdroj: AA

Fotografie: Wikipedia