„Drazí přátelé, bratři v Abrahámovi a věřící v jediného Boha: Sociální, mezinárodní, ekonomická a individuální zla, stejně jako dramatická ekologická krize naší doby, o které jsme se zde dnes zamýšleli, nakonec pramení z odcizení od Boha a našeho bližního.“ prohlásil papež František 4. listopadu na setkání se členy Muslimské rady starších.

„Naší povinností je pomáhat lidstvu znovu objevit zapomenuté zdroje života, vést muže a ženy k pití z pramenů starověké moudrosti a přivést věřící blíže k uctívání nebeského Boha a blíže k našim bratřím a sestrám, pro které stvořil zemi,“ řekl papež.

Několik desítek imámů, učenců, vůdců a představitelů Vatikánu se sešlo na nádvoří mešity paláce Sakhir na setkání, které začalo muslimským chlapcem recitujícím několik veršů z Koránu, po němž křesťanská dívka četla z knihy Genesis.

Šejch Ahmad el-Tayeb, velký imám egyptské mešity a univerzity Al-Azhar a předseda Muslimské rady starších, byl mezi řečníky. Řekl, že mezináboženský dialog je klíčem k tomu, abychom čelili dnešním krizím, “zejména obrovské propasti mezi bohatými a chudými a jejímu pokračujícímu rozšiřování a této doprovodné nerovnováze mezi člověkem a přírodou.”

“Náš dnešní svět již nemá autoritu, která by ho vedla, kdykoli se ztratí nebo zamění pravdu se lží, dobro se zlem, chvályhodné s odporným,” řekl šejk.

Zdroj: https://thebostonpilot.com/article.php?ID=193561