Škola Al-Mustansiriyah, která byla ve své době vědeckým a kulturním centrem a byla považována za první univerzitu islámského světa v Bagdádu, hlavním městě Iráku, je téměř zapomenuta, obklopená zchátralými budovami.

Historická budova, která byla postavena v roce 1230 v Bagdádu abbásovským chalífem Abu Cafer al-Mustansir Billahem, byla „vědou a kulturou“ té doby. Probíhaly zde přednášky z matematiky, medicíny, filozofie a náboženství.

Škola, která byla postavena na ploše přibližně 4800 metrů čtverečních v centru starobylého hlavního města a na okraji řeky Tigris, má 100 místností. Na zahradě historické školy, která se skládá ze dvou pater, jsou obrovské hodiny. Prostřednictvím těchto hodin byly ohlašovány časy modliteb.

Na vysokých zdech školy Mustansiriya jsou verše z Koránu. Kvůli prachu na stěnách je však již stěží čitelný. Ve školní knihovně se nacházelo téměř 450 tisíc knih z různých oblastí, které byly později vystaveny rabování a drancování. Na škole se léta vyučoval Fiqh patřící čtyřem různým směrům, jmenovitě Hanafi, Shafii, Maliki a Hanbali.

Škola, kam se tehdy vybírali studenti z různých islámských zemí světa, je v poslední době známá jako jedno ze vzácných děl Abbásovců v Bagdádu. Historická budova byla obnovena do své původní podoby v letech 1960 a 1973, ale je opuštěná, protože byla během americké invaze v roce 2003 vystavena zničení a drancování.

Na rozdíl od školy Mustansiriyah se většina historických budov v Iráku nachází ve venkovských oblastech. Přesto tato centrálně umístěná škola čelila lhostejnosti institucí. Obrovská vstupní brána školy nepřitahuje pozornost kolemjdoucích, protože se nachází v úzké a zanedbané ulici.

Nedaleko školy Mustansiriye se nachází mešita Hulefa a súfijské lóže, které jsou také od Abbásovců. Historická budova, která patří k významným dílům islámské architektury, byla sice v roce 2013 zařazena na seznam Islámské organizace pro výchovu, vědu a kulturu (ISESCO), zároveň však čeká na zařazení do seznamu světového dědictví UNESCO.

Zdroj: AA

Obrázek: Nawar GJ, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons