Nový britský panovník si získal pozornost pro své názory na řadu kulturních a společenských problémů včetně změny klimatu, politiky a náboženství.

Pokud jde o islám, Charles při několika příležitostech vyjádřil své myšlenky a otevřeně hovořil o svém obdivu k muslimskému náboženství.

Spisovatel Robert Jobson ve své knize Charles At Seventy: Thoughts, Hopes and Dreams poznamenal, že monarcha studuje islámskou svatou knihu Korán a podepisuje dopisy muslimským vůdcům v arabštině.

Charles se dlouho zasazoval o sblížení muslimského světa a Západu a dodal, že o islámu na Západě existuje mnoho „nedorozumění“.

„Pokud na Západě existuje mnoho nedorozumění ohledně podstaty islámu, existuje také mnoho neznalostí ohledně dluhu, který má naše vlastní kultura a civilizace vůči islámskému světu. Je to selhání, které, myslím, pramení ze svěrací kazajky dějin, kterou jsme zdědili,“ řekl v roce 1993 během velmi citovaného projevu v Oxfordském centru islámských studií.

Charles varoval, že extremismus nesmí být vnímán jako „charakteristický znak“ islámu, a řekl, že „není monopolem islámu o nic víc, než monopolem jiných náboženství, včetně křesťanství“.

Zdroj: AlJazeera