“Bůh říká: Každý lidský čin je pro něj, kromě postu, který je pro mě a já jsem ten, kdo za něj odměňuje.” (Hadith Qudsi)

Tento hadith Qudsi nám připomíná, že post by měl být praktikován ne kvůli nám samotným, ale kvůli našemu vztahu s Bohem. Je to čin oddanosti a poslušnosti, který nás posiluje v našem duchovním růstu. Mnoho lidí považuje post za prostý zákaz jídla a pití, ale ve skutečnosti by měl být post považován za důležitou součást náboženské praxe.

Tento hadith by nás měl inspirovat k tomu, abychom přemýšleli o tom, jak často praktikujeme post a jaký má na nás vliv. Pokud je náš post jen formálním rituálem bez hlubšího významu, nejsme schopni získat plné duchovní výhody. Je důležité si uvědomit, že naše odměna za post není pouze fyzická, ale především duchovní. Kromě toho, tento hadith by mohl být interpretován i jako upozornění, abychom nepraktikovali post kvůli získání pozemských odměn nebo pro ukázání svého vlastního postavení. Post by měl být praktikován z lásky a oddanosti k Bohu a k posílení našeho duchovního života.

Další hadith k tomuto tématu: “Není nic, co by bylo bližší Bohu než post” (Tirmidhi) . Tento hadith připomíná, že post by měl být praktikován jako součást naší věrnosti a oddanosti Bohu.

Další hadithy k zamyšlení:

“Kdo neodpustí během postu, jeho post bude neúplný” (Ibn Majah)

“Kdo neodpustí druhému, ačkoli Bůh odpuštění poskytuje a laskavý je, bude zbaven Božího odpuštění na posledním dni.” (Muslim)

“Když se někdo postí, ale nezdrží se špatných řečí a chování, jeho postu se nedostane Alláhova uznání.” (Sahih Bukhari, kniha 31, hadith 126)