Lajlatu Qadr, také nazývaná Noc Úradku, je jednou z nejdůležitějších nocí v islámu. Podle islámského kalendáře se tento významný den slaví v posledním týdnu Ramadánu, tedy v období, kdy muslimové praktikují půst.

Lajlatu Qadr je pro muslimy velmi důležitá, protože se věří, že v této noc jsou otevřeny brány nebes a Boží požehnání jsou hojné. Podle islámských zdrojů byly první verše Koránu zjeveny právě v této noci proroku Muhammadovi (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) andělem Gabrielem, a proto má pro muslimy zvláštní význam.

V této noci se muslimové modlí a vykonávají dobré skutky, protože se věří, že odměny za dobré činy jsou v této noc mnohonásobné. Jeden z hadísů proroka Muhammada (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) říká: “Kdo se modlí v Lajlatu Qadr s vírou a nadějí na odměnu od Boha, bude mu odpuštěno, což se rovná odpuštění všech jeho minulých hříchů.”

Význam Lajlatu Qadr ilustruje následující citát z Koránu: “V této noci je lépe než tisíc měsíců.” (97:3)

Celkově je Lajlatu Qadr důležitou nocí v islámu, která přináší naději na Boží požehnání a odpuštění hříchů. Muslimové v této noci vykonávají modlitby a dobré skutky, aby získali Boží milost a odpuštění.