Dhú’l-hidždža je dvanáctý a poslední měsíc lunárního roku neboli islámského kalendáře a jeden z čtyř posvátných měsíců v islámu, v průběhu, kterého se koná pátý pilíř islámu hadždž (pouť) a v Mekce se sejdou miliony muslimů.

Byl tímto jménem pojmenován kolem roku 412 našeho letopočtu za vlády Kilaba bin Murraha, pátého dědečka Posla Božího Muhammada (salla lláhu ʻalejhi wa sallam).

Prvních deset dnů měsíce dzú l-hidždža jsou nejmilejšími dny pro Alláha, ve kterých jsou konány zbožné skutky a jsou velmi upřednostňovány.

Vznešený Alláh pravil: „Při úsvitu a při nocích deseti a při spárovaném a jedinečném.“ (Úsvit, 89:1-3).

Oznamujeme našim bratrům a sestrám, že měsíc dhú’l-hidždža 1444 H začíná v pondělí 19. 6. 2023. Dále významné dny měsíce dhú’l-hidždža:

8.dhú’l-hidždža (v pondělí 26. 6. 2023) Začátek průběhu hadždže neboli den Tarwiya. Byl nazýván tímto názvem, protože Arabové na něm pili vodu v Mekce a nosili ji do údolí Miny, kde v té době tam neexistovala voda, aby jim to stačilo až do posledního dne pouti, a říkalo se, že se tomu tak říkalo, protože Alláh v ten den ukázal proroka Abraháma rituály pouti.

9.dhú’l-hidždža (v úterý 27. 6. 2023) – den Arafa Den stání na Arafatu je nejlepší a nejvýznamnější den pro Všemohoucího Alláha. Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Dodržujte půst v den stání na Arafatu, neboť doufám, že Alláh odpouští hříchy za uplynulý rok i za ten následující. Vypráví se, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Nejlepší prosebné modlitby jsou prosebné modlitby v den stání na Arafatu. Nejlepší je to, co jsem řekl já a proroci, kteří přišli přede mnou: ‚Není boha kromě Alláha Jediného, není k Němu nikdo přidružován, Jemu patří veškerá moc a chvála, On je Všemohoucí.‘“

10.dhú’l-hidždža (ve středu 28. 6. 2023) – svátek oběti íd al-adhá Svátek je vůbec nejlepším dnem v roce. Traduje se, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Nejlepšími dny pro Alláha jsou Svátek obětování a následující den.“ V den svátku a během následujících dní (jedenáctý, dvanáctý a třináctý den měsíce dhú al-hidždža) je třeba hodně pronášet takbír, který zní:

Alláhu akbaru, alláhu akbaru, alláhu akbar lá iláha illá-lláh alláhu akbaru , alláhu akbar walilláhi l-ḥamd (Alláh je Převeliký‘, Alláh je Převeliký ‚Alláh je Převeliký. Není boha kromě Alláha. Alláh je Převeliký‘, Alláh je Převeliký a Alláhovi patří veškerá chvála)