Úroky jsou klíčovou součástí většiny současných finančních systémů po celém světě. Nicméně, islám přináší odlišný pohled na úroky a tvrdí, že jsou nepřijatelné z etických i sociálních důvodů.

Islámské finanční systémy nabízejí alternativy, které slibují spravedlivější a udržitelnější ekonomiku. Zde je několik důvodů, proč jsou úroky podle islámu nepřijatelné:

1. Etické hledisko: Islám učí, že zisk z peněz by neměl být generován pouhou půjčkou peněz. Podle islámského učení je majetek dar od Boha a měl by být používán k prospěchu celé společnosti. Vydělávání na úrocích je vnímáno jako vykořisťování a neetické, protože se považuje za zisk z ničeho.

2. Spravedlivost a rovnost: Islám klade důraz na spravedlnost a rovnost mezi lidmi. Úroky jsou vnímány jako nespravedlivé, protože ti, kteří půjčují peníze, mohou získat zisk bez rizika, zatímco ti, kteří potřebují půjčku, jsou nuceni nést břemeno úroků. To vytváří nerovnosti a může prohlubovat socioekonomické rozdíly v společnosti.

3. Omezení spekulace: Islámský finanční systém se také snaží omezit spekulativní obchodování, které může vést ke spekulativním bublinám a nestabilitě na trzích. Islámské financování preferuje investice do reálné ekonomiky, které přinášejí skutečnou hodnotu a prospěch společnosti.

4. Podpora produktivních aktivit: Podle islámského pohledu by finanční prostředky měly být směřovány do produktivních aktivit a podnikání, které přinášejí ekonomický růst a vytvářejí pracovní příležitosti. Úroky mohou brzdit investice do produktivních odvětví, protože podnikatelé se mohou obávat vysokých nákladů na půjčky.

5. Ochrana před zadlužením: Islámské finanční systémy nabízejí alternativní nástroje, které pomáhají chránit jednotlivce a společnost před nadměrným zadlužením. Islámské půjčky a financování často používají princip sdílení rizika mezi půjčujícím a půjčujícím, což může snížit riziko finančního selhání a problémů spojených s dluhy.