Hažž, poutní cesta do Mekky, je jednou z nejvýznamnějších událostí v islámském kalendáři. Tato starobylá tradice, která sahá až do dob proroka Muhammadaﷺ, přitahuje každoročně miliony muslimů z celého světa. Při pouti Hažž věřící procházejí rituály, které mají hluboký duchovní význam a připomínají jim důležité okamžiky z islámské historie. Pojďme se podívat na několik zajímavých aspektů a historických událostí spojených s Hažžem.

  1. Historické kořeny Hažže: Hažž má kořeny v době proroka Muhammadaﷺ, který v roce 630 n.l. veden tisíci muslimských poutniků dobyl Mekku a očistil Kábu, posvátnou mešitu. Tímto aktem Muhammad ﷺ obnovil poutní rituály, které se prováděly již od dob proroka Ibrahíma (Abraháma). Hažž je tak spojena s dědictvím starověkého monoteismu a symbolizuje poslušnost Bohu a jednotu víry.
  2. Kába a rituály: Centrem Hažže je Kába, posvátná stavba v Mekce. Podle islámské tradice byla Kába postavena prorokem Adamem a poté obnovena Ibrahímem. Během pouti poutnici obcházejí Kábu sedmkrát ve směru hodinových ručiček, což symbolizuje jednotu a rovnost všech muslimů před Bohem. Dalšími rituály Hažže jsou pobyt na planině Arafat, symbolicky připomínající poslední kázání proroka Muhammada ﷺ, a házení kamínky na symbolické představitele ďábla, což představuje odmítání zlého a posilování víry v dobro.
  3. Hažž a historické události: Během historie byla Hažž svědkem několika významných událostí. Jednou z nich je Loučebná poutní cesta, kterou prorok Muhammad ﷺ vykonal v roce 632 n.l. Krátce po této události prorok zemřel, což znamenalo přechod islámského vedení na jeho nástupce. Hažž také hrála klíčovou roli v životě slavného badatele Ibn Battuty, který na svých cestách po islámském světě absolvoval mnoho poutí a zanechal cenné záznamy o svých zážitcích.
  4. Hažž jako symbol jednoty a duchovního poselství: Hažž přináší do Mekky muslimy z různých zemí, kultur a ras, které se shromažďují kolem společného poselství islámu. Poutnice spolu sdílí duchovní zážitky, tradice a rituály. Hažž tak představuje jedinečnou příležitost pro muslimy pocházející z různých částí světa, aby se vzájemně poznali, porozuměli si a budovali mosty tolerance a vzájemného respektu.

Hažž je nejen poutní cesta, ale i symbol jednoty, spirituality a historického dědictví islámu. Tato starobylá tradice spojuje muslimky z celého světa, které se sbližují v Mekce, aby společně vykonaly rituály, které mají hluboký náboženský význam. Hažž připomíná významné události z islámské historie a slouží jako prostředek k budování mostů tolerance, porozumění a duchovního růstu.