Ibn Abbás (radhia lláhu anhu) vyprávěl, že když přišel Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) do Medíny a viděl, jak se židé postí v den ašúrá, zeptal se: ‚Co je to?‘ Odpověděli: ‚To je dobrý den. V tento den zachránil Alláh Izraelity před jejich nepřítelem a Mojžíš se v tento den začal z vděčnosti postit.‘ Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: ‚Máme větší nárok na Mojžíše než vy.‘ A začal se v tento den postit a přikázal, aby byl v tento den dodržován půst.

Prorokův (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) půst v tento den nebyl, aby potvrdil to, co řekli židé. Postil se v tento den s Qurajšovci ještě před svým posláním, což potvrzuje hadís podle Áiši (radhia lláhu anha), která řekla: „Qurajšovci se postili v den ašúrá ještě v době před islámem. Posel Alláhův (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) se v tento den postil. Když odešel do Medíny, postil se ho a přikázal, aby byl v tento den dodržován půst. Když přikázal dodržování půstu v ramadánu, řekl, že se v den ašúrá může postit, kdo chce, a kdo nechce, nemusí.“ O půstu v měsíci muharramu Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Nejlepším půstem po půstu v ramadánu je půst v měsíci muharramu. Nejlepší modlitbou po povinné modlitbě je modlitba v noci.“

O tom, proč je dobré se postit právě v den ašúrá, vypráví Abú Qatáda al-Ansárí (radhia lláhu anhu). Podle něho se Proroka (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) zeptali na půst v den ašúrá a on jim řekl: „Odčiníte tím hříchy za celý předcházející rok.“