Po druhé světové válce se Francie potýkala s nedostatkem pracovní síly, což vedlo k významnému přílivu migrantů. Vláda využila těchto přistěhovalců k obnově země. Mnoho z těchto migrantů pocházelo ze zemí bývalé francouzské koloniální říše, včetně Alžírska, Maroka a Tuniska.

V 60. a 70. letech 20. století se vytvořily “ghetta” v důsledku koncentrace těchto přistěhovalců a jejich potomků v určitých oblastech, často v předměstských sídlištích. Tento proces byl částečně výsledkem sociálního a ekonomického vyloučení, které tyto komunity zažívaly.

Je důležité poznamenat, že termín “ghetto” je v tomto kontextu často používán kriticky, protože naznačuje silnou sociální a ekonomickou segregaci.

Francouzská vláda se snažila tuto situaci řešit prostřednictvím různých sociálních programů, jako jsou zóny s prioritou vzdělávání (ZEPs) a speciální daňové zóny určené k podpoře místní ekonomické aktivity. Tyto programy přinesly nějaké, i když nedostatečné, výsledky. Bylo investováno hodně veřejných peněz do rekonstrukce špatných bytových projektů v imigrantských čtvrtích pod záminkou “městské politiky”, která by mohla být přesněji nazývána “předměstskou” politikou.

Nicméně, mladí lidé a dospívající z ghetta protestují, protože mají malou naději na sociální mobilitu. Mezi mladými muži z cités (převážně imigrantské bytové projekty v předměstí) je nezaměstnanost až 40 procent.

Významným faktorem je diskriminace a policejní násilí. Mladí lidé z ghetta často hlásí mnoho případů diskriminace, jako je odmítnutí vstupu do nočních klubů. Rasové profilování je všudypřítomné a dokonce i starší obyvatelé cités si stěžují na různé urážky, které trpí rukou policie.

Všechny tyto faktory přispívají k napětí a frustraci, které vedou k protestům a nepokojům.

Je třeba zdůraznit, že francouzská vláda si vlastně sama vytvořila tuto situaci, když v minulosti podpořila vznik ghett tím, že cizince izolovala od francouzské populace. Toto rozhodnutí, které bylo považováno za strategii udržení sociálního klidu, se nakonec ukázalo jako kontraproduktivní a vedlo k vytvoření sociálně vyloučených oblastí, které dnes čelí mnoha výzvám.

Zdroje:

  1. Understanding urban riots in France – Brookings
  2. The New French Ghettos – Metropolitics
  3. France – Ethnicity, Immigration, Language – Britannica