V noci z 22. na 23. května 1948, jen týden po vyhlášení státu Izrael, došlo k tragické události v palestinské vesnici Tantura, která se nacházela na pobřeží Středozemního moře, jihovýchodně od Haify. Tato událost, známá jako masakr v Tantuře, představuje jeden z nejtemnějších okamžiků v historii arabsko-izraelského konfliktu.

Tantura, s populací přibližně 1 500 obyvatel, byla útočištěm a domovem pro mnoho palestinských rodin. Vesnice ležela na území přiděleném židovskému státu podle rozdělovacího plánu OSN z roku 1947 a byla specificky cílem izraelského vojenského plánu, známého jako Plan Dalet, který měl za cíl zřídit stát Izrael na co největším území Palestiny.

V osudnou noc byla Tantura napadena a obsazena jednotkami Alexandroni brigády izraelské armády. Po pádu vesnice následoval masakr, během kterého bylo zabito odhadem 40 až 200 neozbrojených mladých mužů po kapitulaci vesnice.

Svědectví přeživších, shromážděná v rámci výzkumu Teddyho Katze a dalších historiků, poskytují hrůzostrašný pohled na události té noci. Přeživší popisují, jak byli probuzeni silnou střelbou, jak ženy s dětmi křičely a utíkaly z domů. Příběhy vyprávějí o tom, jak byli obyvatelé vesnice shromážděni na pláži, rozděleni na muže a ženy a jak vojáci odváděli skupiny mužů, po jejichž odchodu bylo slyšet střelbu. Svědkové líčí těla mrtvých hromaděná na vozech a vykládaná do masových hrobů.

Po masakru byly ženy a děti převezeny do nedaleké vesnice Furaydis, zatímco přeživší muži byli drženi v zajateckých táborech a nakonec přesunuti mimo Izrael. Většina přeživších dnes žije v uprchlických táborech v Sýrii nebo v damaské čtvrti al-Qabun. Na místě zničené vesnice Tantura byl zřízen izraelský rekreační areál s plaveckými zařízeními a muzeem.

Tento příběh, dlouho opomíjený a zpochybňovaný, byl znovu oživen v roce 2022 dokumentárním filmem “Tantura”, který obsahuje svědectví několika izraelských veteránů potvrzujících masakr po kapitulaci vesnice. Masakr v Tantuře zůstává jednou z nejkontroverznějších kapitol v historii Izraele a symbolizuje bolest a utrpení, které provázelo vznik státu Izrael a osud palestinského lidu během této turbulentní doby.

Zdroje:

  1. Wikipedia – Tantura: Odkaz na Wikipedii
  2. Wikipedia – Tantura Massacre: Odkaz na Wikipedii
  3. Institute for Palestine Studies – The Tantura Massacre, 22-23 May 1948: Odkaz na Institute for Palestine Studies