Páteční kázání 19. 1. 2024 (7. radžab 1445 H)    

Alláh pomůže tomu, kdo pomáhá svému bratru

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství

Všemohoucí Alláh přikázal věřícímu, aby pomáhal svému bratru. Všemohoucí Alláh praví: „Pomáhejte si vzájemně ke zbožnosti a bohabojnosti a nepomáhejte si k hříchu a nenávisti.“ (5:2) Pomoc znamená to, že se věřící snaží uspokojit potřebu svého bratra ve víře, ať jde o materiální pomoc či morální, aby mu přinesl užitek, anebo od něj odvrátil škody. Kdo takto jedná, dostane se mu od Všemohoucího Alláha velké odměny podle jeho činu. Uvidí božskou péči jako milost, laskavost či štědrost za svého života či na Onom světě. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Kdo uleví věřícímu od nějakého neštěstí na tomto světě, tomu Alláh uleví od neštěstí na Onom světě. Kdo ulehčí někomu, kdo je v nesnázích, tomu Alláh ulehčí na tomto i na Onom světě. Kdo diskrétně pomlčí o nějaké chybě jiného muslima, Alláh pomlčí o jeho chybě na tomto i na Onom světě. Alláh pomáhá tomu, kdo pomáhá svému bratru.“ (podle Muslima)

Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – ukázal v praxi pomoc poskytnutou z lásky k Všemohoucímu Alláhovi, chvála Mu. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Alláhovi jsou nejmilejší ti, kdo jsou pro lidi nejužitečnější. Mocnému a Vznešenému Alláhovi jsou nejmilejší takové činy, které učiní jiného muslima šťastným, které mu pomohou od neštěstí, anebo když mu pomůže od dluhů, nebo když zažene jeho hlad, či když mu pomůže v nějaké věci. Milejší než ten, kdo se uchýlí do této mešity, tedy mešity v Medíně, na celý měsíc, je mi člověk, který zadrží svůj hněv, i když by mu mohl dát průchod, kdyby chtěl. Alláh naplní jeho srdce v Soudný den spokojeností. Kdo pomáhá svému bratrovi v zajištění nějaké potřeby, dokud mu ji nezajistí, toho Alláh povede pevným krokem v den, kdy budou nohy sklouzávat.“

Toto se na věřících projevuje silou a vzájemnou podporou. Pociťují navzájem bolest, jako by byli jedno tělo. Jako tomu chtěl Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Věřící jsou ve vzájemné náklonnosti, milosrdnosti a soucitu jako tělo. Onemocní-li nějaký orgán v těle, trpí celé tělo nespavostí a horečkou.“

Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – chválil ty, kdo mají tuto dobrou morálku. Řekl – salla lláhu alajhi wa sallam: „Když měl lid kmene al-Aš’arí málo jídla v bojích nebo u sebe doma v Medíně, shromáždili vše, co měli, do jedné plachty a pak to odměřili jednou nádobou a podělili se o to stejnou měrou. Proto patří ke mně a já patřím k nim.“

Prorokovi druhové byli tím nejlepším příkladem, jak uvést význam pomoci do praxe. Abú Talha byl nejbohatším z ansárů a své bohatství získal z palem. Jeho nejmilejší zahradou byla Bajruhá, která byla naproti mešitě a Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – tam chodíval a pil v ní vodu. Anas vyprávěl, že když byl seslán tento verš: „Nikdy nedosáhnete pravé zbožnosti, dokud nebudete rozdávat z toho, co milujete.“ (3:92), přistoupil Abú Talha k Prorokovi – salla lláhu alajhi wa sallam – a řekl mu: „Posle Alláhův, Všemohoucí Alláh, budiž požehnán, praví: „Nikdy nedosáhnete pravé zbožnosti, dokud nebudete rozdávat z toho, co milujete.“ Mou nejmilejší věcí je zahrada Bajruhá, kterou dávám jako dobročinný dar Alláhovi a doufám v odměnu za ni. Nalož s ní, Posle Alláhův, tak, jak tě povede Alláh.“ Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – mu odpověděl: „Dobře činíš! To je majetek, ze kterého plyne zisk. To je majetek, ze kterého plyne zisk.“

Všemohoucí Alláh zvěstuje Svým služebníkům, kteří uvádějí význam vzájemného milosrdenství a pomoci do praxe: „A cokoliv rozdáte jako almužnu, On vám to vynahradí – a On nejlepší je ze všech uštědřujících.“ (34:39) A také: „… a cokoliv z věcí rozdáte, Alláh o tom dobře ví.“ (3:92)

Věřící by tedy neměl podceňovat pomoc svému bratru. I kdyby to byla jen maličkost, kterou by mu mohl pomoci, tak u Alláha bude znamenat mnoho.