V islámské společnosti je romantika a laskavé zacházení s ženou v manželství považováno za klíčové aspekty zdravého vztahu. Příklady a učení proroka Muhammada (mír s ním) poskytují hluboký vhled do toho, jak by se muži měli k svým manželkám chovat, a zdůrazňují důležitost intimního života v manželství.

Vyjádření Lásky a Péče

Sdílení Jídla: Prorok (mír s ním) řekl: “Budete odměněni za vše, co utratíte na cestě Alláha, dokonce i za kousíček, který dáte do úst vaší manželky.” (Sahih al-Bukhari)​​. Tento hadith poukazuje na hlubokou hodnotu, kterou islám přikládá zdánlivě malým gestům péče a sdílení v manželském životě. Skrze akty jako je krmení partnera, se manifestuje nejen láskyplný vztah, ale také se získává duchovní odměna.

Hravost a Soutěživost: Aiša (Allah s ní buď spokojen) vyprávěla, že s Prorokem (mír s ním) závodila a jednou ho dokonce porazila (Sunan Ibn Majah)​​. Tato historie zdůrazňuje význam sdílených radostných chvil a hravosti mezi manžely, která posiluje jejich vazbu a přináší lehkost do každodenního života.

Fyzická Přitažlivost a Osobní Hygiena

Péče o Sebe: Prorok (mír s ním) si čistil zuby miswakem a používal parfém, což jsou příklady, jak udržet fyzickou přitažlivost a osobní hygienu v manželství​​. Tato praxe nejen že zlepšuje fyzickou přitažlivost, ale také ukazuje respekt k sobě a svému partnerovi, což je zásadní pro udržení lásky a intimity.

Intimita a Vzájemné Porozumění

Důležitost Předehry: Prorok (mír s ním) zdůraznil důležitost předehry a vzájemného uspokojení v intimních chvílích. “Hraješ-li se svou manželkou, je to sadaqah (dobročinnost).” (Sahih Muslim)​​. Tento hadith připomíná, že intimní chvíle mezi manžely by měly být plné lásky a péče, kde každý akcentuje potřeby a pohodu druhého.

Vyjádření Něhy: “Nejlepší z vás jsou ti, kteří jsou nejlepší k jejich ženám.” (Tirmidhi)​​. Tento výrok Proroka (mír s ním) je základním principem, který vyzdvihuje, že skutečná ctnost a dokonalost víry se projevuje v laskavém a respektujícím zacházení s manželkou.

Prorok Muhammad (mír s ním) poskytuje vynikající příklad toho, jak by se muži měli k svým manželkám chovat v rámci romantického vztahu. Jeho učení a příklady zdůrazňují důležitost lásky, respektu, péče a vzájemného porozumění v manželství. Islám tedy vnímá manželství nejen jako spojení dvou lidí, ale také jako cestu k dosažení duchovní a emoční spokojenosti prostřednictvím projevů lásky, něžnosti a vzájemné podpory.