Půst během posvátného měsíce Ramadánu je čtvrtým pilířem z pěti pilířů islámu, který znamená zdržení se jídla, pití a určitých činností od svítání do západu slunce.

Měsíc Ramadán nabízí řadu fyzických a psychologických přínosů. Přestože jsou psychologické přínosy půstu méně známé než ty fyzické, jsou velmi důležité. Psychologicky půst během Ramadánu pomáhá rozvíjet a vštěpovat schopnost sebekontroly, což je považováno za jeden z klíčových faktorů dlouhodobého úspěchu. Při zamyšlení nad filozofií půstu zjistíme, že se jedná o významný náboženský a výchovný styl, který slouží k očištění duše, překonání vášní a rozvoji dobrých návyků, zatímco se zbavujeme špatných. Půst tak pro muslima představuje silnou motivaci k odolávání sobě samému a jeho vášním.

Psychologické přínosy půstu

Vývojoví psychologové považují sebekontrolu za jeden z aspektů emoční inteligence, která hraje důležitou roli v osobním úspěchu, včetně dobrého rozhodování a kontroly reakcí.

Během půstu v Ramadánu může jedinec získat následující psychologické přínosy:

 • Rozvoj sebekontroly, což vyžaduje vůli a odhodlání, dva klíčové prvky potřebné pro pokračování v životních úkolech bez ústupu a pro pokračování v postupu k cílům, když se zdají být nedosažitelné.
 • Trénink trpělivosti, která je základem úspěchu ve všech aspektech lidského života.
 • Zlepšení nálady a posílení pocitu úspěchu, což vede k vyššímu sebevědomí.
 • Snížení stresu a úzkosti díky přímým účinkům půstu na mozek, který produkuje bílkoviny napodobující účinky antidepresiv, čímž snižuje úroveň úzkosti a stresu a zvyšuje pocit štěstí a optimismu.
 • Zvýšení aktivity a bdělosti, protože konzumace jídla obvykle vede k únavě a mentálnímu zpomalení kvůli zvýšenému průtoku krve do trávicího systému.
 • Zlepšení pozornosti a paměti, což vede ke zlepšení schopnosti vykonávat denní úkoly a zvyšuje paměťové schopnosti.
 • Zlepšení kvality spánku, které ovlivňuje náladu a další zdravotní aspekty.
 • Kontrola a regulace hněvu, což vede k lepšímu osobnímu disciplínování a chování a zvyšuje pocit vnitřního klidu.

Sociální přínosy půstu

Ramadán se vyznačuje sociálním soudržením na rodinné i komunitní úrovni, což má pro jedince řadu přínosů:

 • Rovnost mezi bohatými a chudými bez diskriminace, kdy všichni muslimové, bohatí i chudí, půstí od svítání do západu slunce.
 • Přispívání k odstranění zášti a nenávisti mezi lidmi, protože bohatí cítí utrpení chudých, což je motivuje k vyplácení almužny chudým.
 • Sjednocení lidí a řešení sporů, kdy se rodinní příslušníci shromažďují u iftáru a přátelé a známí na hostinách, což odstraňuje zášť a zvyšuje pouta lásky.

Duchovní přínosy půstu

Půst je duchovní školou, která očišťuje duši a dodává jí energii, což zahrnuje:

 • Posílení vztahu půstícího s Bohem skrze oddanost a dodržování Božích přikázání.
 • Zvýšení zbožnosti a zdržení se od hříchů a zlých skutků.
 • Očištění duše, což vede k usilování o dobro a vyhýbání se zlu.
 • Pocit klidu a psychické pohody díky duchovním přínosům půstu a uctívání Boha.

Fyzické přínosy půstu

Pro zdravé dospělé půst nezpůsobuje fyzickou slabost, naopak má mnoho zdravotních přínosů, včetně:

 • Posílení imunitního systému.
 • Prevence některých nemocí, jako je neinsulinový diabetes, srdeční a cévní onemocnění a Alzheimerova choroba.
 • Snížení rizika vzniku rakoviny.
 • Přispění k léčbě obezity nebo redukci nadbytečné váhy.
 • Podpora obnovy buněk a zpomalení příznaků předčasného stárnutí.
 • Kontrola některých onemocnění, jako je vysoký krevní tlak, vysoká hladina cukru v krvi a vysoký cholesterol.