Od Ibn Abbáse řekl: „Alláhův posel, nechť mu Alláh požehná a dá mu mír nám přikázal zakát al-Fitr jako očistu pro postícího se od planých řečí a hříchů a pro nakrmení chudáků. Kdo vydá tuto almužnu před modlitbou (sváteční modlitba), pak bude přijata a kdo ji vydá po této modlitbě, stává se z ní jen obyčejná almužna.“

Zakát al-fitr také známý jako Sadaqat al-Fitr (almužna přerušení půstu ramadánu) je povinná forma almužny vyžadovaná od každého schopného muslima na konci ramadánu, která se dává chudým a potřebným na konci ramadánu. Platí se za osobu v ceně jedné duté míry c komodity obvyklé v dané zemi, např. rýže apod. Odpovídá asi 3kg za osobu, aby byla vyplacena v částce, která odpovídá 3kg rýže, tj. tento rok cca 150 Kč za osobu. Kdo zaplatí víc, bude odměněn více. Tuto almužnu musí každý muslim zaplatit za sebe a za všechny muslimy, které je povinen živit. Almužna se pak vyplácí chudým a potřebným. Je třeba ji zaplatit před sváteční modlitbou.

Bankovní účet Islámské nadace v Praze: 175834904/0300