World Economic Forum [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
Jordánskému králi byla udělena cena Templetona 2018 za jeho neúnavné úsilí v prosazování míru a respektu mezi muslimy a nemuslimy.

„Jordánský král je duchovní dělník a jeho úsilí je nadčasové. Uvědomuje si politickou odpovědnost a neváhá jí využít k nastolení míru, porozumění a vzájemnému respektu.“, prohlásila předsedkyně Templeton nadace Heather Dill.

Král Abdulláh přijal cenu jménem všech Jordánců. Znovu potvrdil svůj závazek bojovat proti extrémistům, kteří vytrhávají verše z Koránu a zneužívají je k násilí.

Král Abdulláh věnoval milion liber jeruzalémským křesťanům k udržování křesťanských posvátných míst.

Generální tajemník OSN Antonio Guterrespochválil královu štědrost a jeho otevřenou náruč syrským utečencům.

Král Abdulláh je 48 příjemce  ceny. Cena se každoročně uděluje osobě, která přispívá k harmonii společnosti.