Muslimové na celém světě si připomínají Mawlid – narozeniny proroka Muhammada (salla lláhu ʻalajhi wa sallam), které tradičně připadá na 12. měsíce rabi al-awwal (v roce 570), který letos vychází na 18. října 2021. Slovo Mawlid pochází z arabského výrazu pro narození.
 
Narozením proroka Muhammada (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) vysvitlo světlo, nadešel úsvit, narodil se nejlepší z lidí. O Prorokovi (salla lláhu ʻalajhi wa sallam), milosti a požehnání, Vznešený a Mocný Alláh praví: „Věru Alláh již prokázal přízeň věřícím, když k nim vyslal posla u řad jejich, jenž sděluje jim znamení Jeho, očišťuje je a učí je Písmu a moudrosti, zatímco předtím byli v bludu zjevném.“ (3:164)