V poslední době se opakovaně v mediích objevují tvrzeni
jednotlivců a zájmových skupin, že muslimská komunita a islámské
organizace v České republice neodsuzují násilí páchané osobami
považujícím se za muslimy. Muslimové v České republice
opakované odsuzují jakékoliv násilí nebo omezování práv
skupiny lidí na základě rasy nebo náboženského vyznání.
Muslimská komunita odsuzuje aktivity skupiny, která sebe nazývá
Islámský stát.

Úvodní fotografie od Christiaan Triebert (Flickr: Azaz, Syria) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons