By UK's Department for International Development [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0) or OGL (http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/1/)], via Wikimedia Commons
By UK’s Department for International Development [CC BY 2.0 or OGL], via Wikimedia Commons
Dame Nemat Shafik, původem z Egypta, je první ženou, která byla jmenována ředitelkou Londýnské školy ekonomie a politických věd (LSE), nejprestižnější světové akademické instituce.

Ačkoli Dame Nemat dříve pracovala jako náměstkyně guvernéra britské banky, neváhala odstoupit z této funkce a přijala post ředitelky v LSE. Do svého úřadu oficiálně zasedne 1. září 2017.

Dame Nemat také působí v mnoha organizacích zabývajících se rozvojovou pomocí arabskému světu. Dame Nemat je také poradkyní v otázkách etnických menšin v organizaci Talent Association, která dohlíží na dostatečné zastoupení etnických skupin ve vyšších pozicích státní správy. Kromě toho pracuje v několika mezinárodních konzultačních organizacích zabývajících se pomocí chudým nebo rozvojem infrastruktury.

Dame Nemat, jakožto potomek přistěhovalců, pozitivně přispívá k rozvoji společnosti a šíření tolerance.