Muslimská komunita důrazně odsuzuje barbarský teroristický čin spáchaný dne 13. listopadu v Paříži. Tento teroristický čin je útokem nejen proti lidskosti, ale na všechny morální a náboženské hodnoty, které udržují společnost ve stabilitě a míru.
Cílem teroristických útoků je vyvolat ve společnosti strach a nedůvěru. Muslimskou komunitu velmi zasáhla tato tragédie o to více, že se stala ve jménu náboženství, které svými principy pozitivně přispělo k pokroku civilizace.
Muslimové vnímají Českou republiku jako svoji vlast a cítí se být její součástí. Velká část muslimů zde žije jíž mnohá desetiletí, založili rodiny a své děti vychovávají v duchu evropských hodnot.
Proto doufáme, že v České republice nebudou sílit protiislámské a xenofobní nálady. Nesmíme připustit, aby pravicoví či islámští radikálové zničili hodnoty svobody a demokracie a nepřipravili tak v budoucnu cestu k diktatuře.
Zároveň nesmíme připustit, aby se díky xenofobním projevům začala radikalizovat nějaká část muslimské komunity a proto vyzýváme veřejnost k respektu a toleranci.
Muslimská komunita v České republice ráda vyjde vstříc úřadům i veřejnosti a bude se podílet na řešení obtížných problému.
Utrpení, které postihlo pozůstalé, postihlo zároveň i nás. Hlubokou upřimnou soustrast.
Islámská Nadace v Praze
14.11.2015