Eva-Maria Verfurth a Qayssar Alwardii

Ze všeho nejvíce si Irák, zmítaný válkou, přeje mír. Nasvědčuje tomu i každoroční karneval, který se koná v Iráku. Mladí lidé z Bagdádu organizují v nejrušnější ulici města karneval, který má poukázat na kontrast dennodenního násilí a touhy žít v míru.

Irák je rozdělená země plného násilí. Politické řešení se zdá být v nedohlednu. Na den Světového míru 21. září 2017 bude Bagdád hostit Karneval míru. Podle jeho organizátorů v roce 2015 se karnevalu zúčastnilo přes 15000 osob. V roce 2016 pak 23000 osob. Na celou akci dohlíželo 500 dobrovolníků.

Karnevalu se vždy účastní všechny generace, etnické a náboženské skupiny. Karneval se vždy vysílá živě v televizi i v rádiu. Během karnevalových oslav diváci mohou zhlédnout hudební i taneční představení, dětské sporty, různá umělecká řemesla.

Qayssar Alwardii, jeden z organizátorů karnevalu prohlásil: „Karneval míru je symbolem naděje zejména pro mladé lidi. Myšlenka karnevalu se zrodila před několika lety. Tehdy mladí lidé přinášeli fotografie z války a rozhodli se, že tento obraz násilí změní. Tak se zrodil bagdádský karneval.“

Ačkoli mnozí lidé tvrdí, že je šílené slavit mír, když jsou ulice plné násilí, Alwardii a jeho kolegové se nenechají odradit. Vnímají mír silněji než přítomnost násilí. Mír pro ně znamená právo, svobodu, svobodu pohybu. Osvobození ještě neznamená svoboda. Svoboda je důsledkem úzké dohody mezi lidmi.

Oficiální stránky Karnevalu míru
Facebook stránka

Úvodní fotografie Youtube