Páteční kázání 5. 5. 2017 (9. ša´bán 1438)

Ahmad Ragab

Mešita v Praze

Nechovejte vůči sobě zášť

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel.

Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláhovým a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství

Islám učinil z muslimů bratry, způsobil, že k sobě chovají náklonnost, zakázal, aby k sobě chovali nenávist a zášť.

Muslim traduje ve své sbírce, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Nechovejte vůči sobě zášť, nezáviďte si navzájem, neukazujte si navzájem záda. Buďte si bratry, společně uctívejte Alláha.“

Základem je to, že je zapovězeno vyhýbat se jinému muslimovi déle než tři dny, ledaže by to bylo z nějakého oprávněného důvodu. Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Není dovoleno, aby se muslim vyhýbal jinému muslimovi déle než tři dny, aby se každý otočil na jinou stranu, když se potkají. Lepší z nich je ten, kdo první pozdraví toho druhého.“ (podle al-Buchárího)

Služebníci Alláhovi, zášť a nenávist mezi dvěma muslimy může být příčinou toho, že jim v té době nebude dopřáno odpuštění Alláhovo.

Vypráví se, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Každý čtvrtek a pondělí jsou činy (člověka) předkládány (Alláhovi). Vznešený a Všemohoucí Alláh v tento den odpustí každému člověku, který nepřidružuje, kromě člověka, který chová zášť ke svému bratrovi. O takových se řekne: ‚Nechte je být, dokud se neudobří. Nechte je být, dokud se neudobří.‘“

Abú Músá al-Ašcarí (radhia lláhu anhu) také vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Alláh shlíží dolů jednoho večera v polovině šacbánu a odpouští všem svým stvořením kromě toho, kdo přidružuje, a toho, kdo chová (k někomu) zášť.“ (podle Ibn Mádži a dalších, upraveno al-Albáním)

Je třeba, abychom očistili svoje duše od zášti a nenávisti, abychom se udobřili se svými bratry, nebo abychom se zasadili o to, že se udobří, a to zejména v těchto požehnaných dnech, aby nám dal náš Pán milost a odpuštění.

Není nic krásnější, než se držet slov Vznešeného Alláha: „Dobré a špatné skutky si nejsou rovné; odplácej tím, co lepší je, a hle ten, mezi nímž a tebou bylo nepřátelství, se stane jakoby přítelem horoucím. Však dostane se toho pouze těm, kdož trpěliví jsou, a dosáhnou toho jen vlastníci velikého štěstí.“ (Byly učiněny srozumitelnými, 41:34-35)