By Datch78 (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

 Hluboce nás zasáhla zpráva o teroristickém útoku, který byl namířen na mešitu v kanadském městě Quebeku a při kterém zemřelo 6 osob. Útoky na osoby, které se shromažďují v duchovních budovách, aby oslavovali Stvořitele, dárce života, se nedají žádným způsobem omluvit.

Je znakem barbarství útočit na jakékoli sakrální budovy všech náboženství. Truchlíme společně s Kanadou a odsuzujeme tento teroristicky útok v Quebeku.

Modlíme se za zavražděné a vyjadřujeme pozůstalým upřímnou soustrast.

Islámská nadace v Praze
Svaz muslimských studentů a mládeže
V Praze 30.1.2017