Představte si cestu, která navždy změnila směr dějin. Cestu plnou odhodlání, víry a nezměrného úsilí. Tímto je pro muslimy hidžra – emigrace proroka Muhammada (mír s ním) z Mekky do Medíny, která se stala nejen klíčovým bodem islámského kalendáře, ale i symbolem odhodlání a pevnosti ve víře.

Cesta plná výzev a odhodlání

Před 1445 lety, v roce 622 n.l., se prorok Muhammad (mír s ním) rozhodl opustit Mekku, své rodné město, a vydat se na nebezpečnou cestu do Medíny. Nebyla to cesta snadná. Jako každá významná událost v dějinách, byla i tato naplněna překážkami a výzvami. Prorok Muhammad (mír s ním) se vydal na tuto cestu s pevným odhodláním, doprovázen svým věrným společníkem Abú Bakrem As-Siddíkem.

Fáze prorokovy cesty

1. Opuštění Mekky

Cesta začala v noci 27. safaru 14. roku po zjevení (12. září 622 n.l.). Prorok Muhammad (mír s ním) a Abú Bakr As-Siddík se tajně vydali z Mekky, aby unikli pronásledování a zajistili bezpečí pro muslimskou komunitu. Tento odchod symbolizuje odvahu a odhodlání opustit vše známé ve jménu víry.

2. Pobyt v jeskyni

Po opuštění Mekky se prorok a jeho společník ukryli v jeskyni Thaur, kde strávili tři dny. Tento pobyt byl plný napětí, protože Qurajšovci usilovně hledali proroka Muhammada (mír s ním). Pobyt v jeskyni je symbolem důvěry v Alláha a trpělivosti ve chvílích nebezpečí.

3. Cesta do Jathribu (dnešní Medína)

Po opuštění jeskyně se prorok Muhammad (mír s ním) a Abú Bakr vydali na cestu do Jathribu, který se později stal známý jako Medína. Tato etapa cesty byla dlouhá a náročná, pokrývala přibližně 380 kilometrů a trvala osm dní. Cesta do Jathribu představuje neochvějnou víru a vytrvalost tváří v tvář nesnázím.

4. Fáze v Qubě

Po příchodu na předměstí Medíny, v místě zvaném Qubá, prorok Muhammad (mír s ním) a jeho společník postavili první mešitu v islámu – mešitu Qubá. Zde prorok setrval několik dní a čekal na příjezd dalších muslimů. Fáze v Qubě symbolizuje začátek budování nové muslimské společnosti a komunity.

5. Vstup proroka a jeho společníka do Medíny

Konečná fáze cesty nastala, když prorok Muhammad (mír s ním) a Abú Bakr vstoupili do Medíny, kde byli vítáni s nadšením a láskou. Tato událost označila počátek nové éry pro muslimy, kdy se Medína stala centrem islámské civilizace a místem, kde byl islám plně praktikován.

Nový začátek pro muslimy

Prorokova hidžra se stala počátkem islámského kalendáře a významným milníkem v dějinách islámu. Muslimové začali počítat svůj čas od tohoto významného okamžiku, což jim umožnilo jednotně zaznamenávat důležité události, zákony a svátky. Kalif Umar ibn Al-Khattáb oficiálně ustanovil hidžru jako počátek islámského kalendáře, aby vyřešil nesrovnalosti v datování a sjednotil muslimskou komunitu.

Vědecký a kulturní význam

Islámský kalendář založený na měsíčním cyklu přinesl muslimům nejen vědecké obohacení, ale také kulturní nezávislost. Muslimové se začali intenzivně věnovat astronomii a vytvořili kalendář, který je neodmyslitelně spojen s jejich náboženským a kulturním životem. Hidžra symbolizuje nejen odchod proroka z Mekky, ale také vznik nové éry plné naděje, víry a odhodlání.

Přání k Novému roku hidžry 1446

S radostí a nadějí vítáme Nový rok hidžry 1446, který oslavíme v neděli 7. července 2024. Přejeme všem muslimům po celém světě, aby tento rok byl plný míru, lásky a štěstí. Modlíme se k Alláhovi, aby nás všechny vedl cestou víry a jednoty, a aby nám všem přinesl prosperitu a radost.

Nechť je Nový rok hidžry 1446 pro nás všechny inspirací k následování příkladu proroka Muhammada (mír s ním) a k posilování naší víry a odhodlání. Šťastný Nový rok hidžry!