Již několik let je muslimská komunita v České republice vystavena útokům na veřejnosti. Muslimské ženy jsou častokrát takzvanými „vlastenci“ verbálně i neverbálně napadány. Vzestup takového násilí vychází většinou ze sociálních sítí, kde se členové různých stránek a skupin vzájemně povzbuzují k aktům násilí. Sociální sítě i média nesou značnou odpovědnost za projevy násilí ve společnosti proti různým menšinám.

Vládní výbor pro média chce zakázat a trestat za vysílání náboženských a etnických předsudků, jak to vyplývá ze Zprávy o činnosti Rady vlády České republiky pro lidská práva za rok 2015. Výbor se také setkal se zástupci Facebooku a hovořili spolu o rychlém odstraňování nenávistných, xenofóbních a islamofóbních předsudků.

Islámská nadace v Praze se již delší dobu věnuje xenofóbním a islamofóbním projevům na internetu a v médiích. Samozřejmě vítáme kroky Vládního výboru pro média, ale myslíme si, že takové kroky měly přijít již dávno. Včasná reakce ze strany státu mohla zamezit rostoucí nenávisti, která značně pokročila a kterou snad každá muslimská žena nejednou pocítila.

Ctíme svobodu a svobodu slova, pro kterou jsme se rozhodli žít v této zemi. Společně s anglickým politikem a filosofem Johnem Stuartem Millem však shodně tvrdíme, že „svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého“. Svoboda slova by se neměla zaměňovat s vulgaritou, propagací násilí a nenávisti. Stát by měl být zárukou všech občanů, že se budou moci beze strachu procházet po ulicích města a měl by k zachování klidu použít všech zákonných prostředků.

Islámská nadace v Praze je otevřena k diskuzi s vládními institucemi a ráda se bude podílet na řešení sociálních problémů.

Islámská nadace v Praze 22. 6. 2016

Více informací zde na Česká Justice