Autorské právo: zurijeta / 123RF Reklamní fotografie

V prvním desetiletí po pádu komunistického režimu v roce 1989 se muslimové v ČR těšili relativnímu klidu. Jak ze strany muslimů, tak ze strany nemuslimů docházelo vzájemnému porozumění a respektu. Právě osvobozená společnost z totalitního režimu muslimskou komunitu akceptovala a měla k ní pozitivní vztah. Situace se pomalu začala měnit po útoku na WTC 11. září 2001, odkdy muslimové v ČR začali pozvolna pociťovat negativní projevy některé části společnosti. Ačkoli se to může zdát paradoxní, 11. září nejvíce uškodilo samotným muslimům.

Každým teroristickým útokem na Západě poklidná muslimská komunita v Evropě pociťuje zhoršující se vztahy s veřejností. Uvědomujeme si, že částečnou odpovědnost za zhoršující se vztahy nesou některá média, která leckdy úmyslně události přiostřují a děsí své posluchače. Muslimové v ČR jsou si také vědomi toho, že teroristé usilují o radikalizaci západní společnosti proti evropským muslimům a vyvolání občanské války, jak také poznamenal v rozhovoru pro ČT důstojník Generálního štábu Armády ČR a bezpečnostní analytikem Otakar Foltýn.

Muslimové v Evropě mají snad největší zájem ze všech Evropanů na zachování stability, míru a prosperity. Obáváme se však, že nárůstem teroristických útoků a radikalizací západní společnosti bude muslimská komunita vystavena tlaku, který může v poklidné muslimské komunitě vyvolat paniku.

Odsuzujeme každý teroristický i kriminální útok. Zarmucuje nás však, když nás někteří jedinci obviňují z pokrytectví, jako bychom si přáli násilí. Pokrytec je ten, kterému plyne z pokrytectví zisk. Muslimové však teroristickými útoky jenom ztrácí: jak na životech, protože dennodenně umírají při teroristických útocích, tak na vztazích s veřejností. Uvědomujeme si, že by z radikalizace muslimů těžily jen islamofóbní a xenofobní kruhy. Muslimové zůstávají věrni svým zásadám zachování míru, které pramení ze samé podstaty slova Islám.