Od Tetraktys (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons | Rodiště sv. Františka v Assisi.
Assisi (Itálie): Papež František a představitelé světových náboženství společně řekli „NE VÁLKÁM“. Představitelé světových náboženství apelovali na politiky, aby naslouchali „zmučeným hlasům trpících ve válečných konfliktech“.

Shromáždění věřících se konalo v srpnu v italském městě Assisi, ze kterého pocházel a působil ve 13. století sv. František, křesťanský patron míru, přírody a obránce chudých.

Během třídenního setkání v Assisi, kterého se zúčastnilo téměř 500 křesťanů, muslimů, židů, buddhistů, hinduistů, šintoistů, zoroastriánů a dalších představitelů různých náboženství, se hovořilo o nejlepším způsobu prosazování míru a smíření.

Na konci setkání se představitelé náboženských komunit shromáždili v místě hrobu sv. Františka, kde se modlili k Bohu za oběti války, Sýrii, Afghánistán a uprchlíky.

Jen mír je svatý, nikoli válka“, řekl papež Bergoglio . Nakonec účastníci setkání podepsali prohlášení, ve kterém slibují dětem, že se postaví proti každé formě násilí a zneužívaní náboženství, které se snaží ospravedlnit války a násilí.

„Již žádné války! Kéž úzkostný křik mnoha nevinných nepřejde bez povšimnutí. Pojďme naléhat na představitelé států, aby zastavili příčiny války: chtíč, touha po moci a penězích, chamtivost, obchody se zbraněmi, osobní zájmy a krevní msty“, prohlásil papež František.